Һәр бала ишетергә теләгән сүзләр

Моны ничек эшләгәнеңне сөйлә әле!
Мин моны кабат-кабат карарга (тыңларга, сынап карарга) телим!
Мин синең үзеңдә дәвам итәргә/көч куярга/моны эшләргә көч тапканыңа шатмын!
Мин синең уңышларыңа шундый сөенәм!
Мин сине бик яратам!
Нинди кызыклы чишелеш!
Мин синең уйларыңны яратам!
Менә бу ысул ичмасам!
Син үзеңне җиңдең, куркуыңны/кыенлыкларны җиңдең!
Син тырыштың, һәм син булдырдың!
Бу — уңыш юлында бик мөһим адым!
Бу — тагын бер уңыш!
Шулай дәвам ит!
Син тиз өйрәнәсең!
Син дөрес юлда!
Синең һөнәреңне/рәсемеңне/эшеңне әтиеңә күрсәтсәм буламы?