«САФ балачак» - уеннар

«Эчке күптөрлелек белән бәйле уеннар» күнегүе

Тышкы йогынты тәэсирендә балалар үзләрендә эчке үзгәрешләр китереп чыгара. Күнегүнең һәр элементына 1 минуттан артык вакыт бирелә. Укытучы яисә ата-ана телдән әйтә, балалар күрсәтә. Мисал өчен: «Күбәләк бик матур чәчәк тирәли очкан кебек, сез дә очып күрсәтегез», «Басыгыз һәм читлектәге юлбарыс кебек йөреп күрсәтегез», «Төсле кәбестә күргән куян кебек сикереп күрсәтегез», «Үзенең дошманын күргән арыслан кебек ырлагыз», «Арыслан күреп куркып калган страус кебек утырыгыз» һ.б.ш.
Эмоциональ киеренкелектән арыну уеннары